ἐρωτῶ

ἐρωτῶ
ἐρωτάω
ask
pres imperat mp 2nd sg
ἐρωτάω
ask
pres subj act 1st sg (attic epic ionic)
ἐρωτάω
ask
pres ind act 1st sg (attic epic ionic)
ἐρωτάω
ask
pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic)
ἐρωτάω
ask
pres ind act 1st sg (attic epic doric ionic)
ἐρωτάω
ask
imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ερωτώ — ερωτώ, ερώτησα βλ. πίν. 60 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ερωτώ — και ρωτώ και αρωτώ (AM ἐρωτῶ, άω Α και επικ. και ιων. τ. εἰρωτάω) ζητώ από κάποιον πληροφορία ή γνώμη και περιμένω απάντηση, υποβάλλω ερώτηση νεοελλ. φρ. 1. «μην τά ρωτάς» λέγεται για δυσάρεστα γεγονότα ή για κωμικά και περίπλοκα επεισόδια 2.… …   Dictionary of Greek

  • ἐρωτῷ — ἐρωτάω ask pres opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ερωταποκρίνομαι — ερωτώ και απαντώ, διαλέγομαι …   Dictionary of Greek

  • προσανερωτώ — άω, Α ερωτώ ή εξετάζω επί πλέον. [ΕΤΥΜΟΛ. < προσ * + ἀνερωτῶ «ερωτώ, εξετάζω, ερευνώ»] …   Dictionary of Greek

  • προτατικός — ή, όν, Α [πρότασις] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην πρόταση 2. το αρσ. ως ουσ. ὁ προτατικός α) αυτός που μπορεί να κάνει προτάσεις β) το πρόσωπο τού δράματος που εμφανίζεται μόνο στην αρχή. επίρρ... προτατικῶς Α (συν. σε φράση) «ἐρωτῶ… …   Dictionary of Greek

  • Medieval Greek — Ἑλληνική Ellinikí Spoken in eastern Mediterranean Extinct developed into Modern Greek by 1453 …   Wikipedia

  • Byzantinisches Griechisch — Mittelgriechisch Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo… …   Deutsch Wikipedia

  • Mittelgriechisch — Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo Europäisch… …   Deutsch Wikipedia

  • Mittelgriechische Sprache — Mittelgriechisch Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”